Jaɓɓorgo Pese Woote jiiɓiiɗe

Pesol: Woote jiiɓiiɗe

Woote meeriiji, depiteeji e Diiso diiwaan 2018 : Woote ukkuɗe

Muritani ɓooyii waɗde woote, kono hono ɗe hikka ɗee meeɗaa yiyeede. Haa teeŋti noon to bannge keeweendi ɗaɓɓooɓe fiileede (kanndidaaji), e to bannge caɗtugol...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0