Jaɓɓorgo Pese Woote

Pesol: woote

Cuɓe 2023 : Insaf ɓaaftii fof

Ñalnde 13 mee 2023, ɓesngu Muritani dawrunoo suɓaade sarɗooɓe (sarɗiyankooɓe), fotɓe naatde Sarɗirdu ngenndi Muritani, e suɓaade kadi diisnsteeɓe meeriiji kam e...

wooteeji kuccanaama

Caggal nde cifi-ɗen e tonngooɗe men ɓennuɗe ɗee, wonde kaaldigal ngenndi jaakoranoongal ngal wontii « ƴiiwoonde saaynde », oɗon nganndi Jaagorgal laamu kalfinaangal...

« Demokaraasi » TRUMP

Ko ina tolnoo jooni e lebbi tati, beeli aduna oo fof njowii ko he Amerik. Hol ko saabii ɗum ? Saabii ɗum...

Woote hooreleydaagu paaɗe : Hol to luulndo heedi ?

E lebbi ɓennuɗi ɗii, ko wiyetee luulndo koo nanondiriino e nder piɓondiral politigi, wonde ina foti ndaartude kanndidaa gooto tawa ko nanondiraaɗo,...

Kaɓɓondiral “Nguurdiigu” e suɓngo gardiiɗo

Ñalnde 6 lewru abriil 2019 (seeɗto) Kaɓɓondiral « Ngardiigu » toɗɗiima Dr Kan Haamiidu Baaba ngam wonande ɗum ƴamoowo lefol laamu...

Woote : Muritaninaaɓe caggal leydi cuɓantaako koye mum en depiteeji

Ina anndaa gila woote njoli e leydi ndii, ko gooto fof toɗɗantoo hoore mum depitee mum, ɗum firti ko depiteeji toɗɗetee ko e woote...

Muritani : SENI (CENI) gadduɗo duko

E maayirɗe ndeeɗoo hitaande 2018 faade hitaande 2019, woote keewɗe ina tijjaa. Ɓurɗe fooɗtude hakkillaaji ɗee, ko woote gardagol leydi e hitaande 2019. Ko...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE