Konngol Suraakhe Jaara, nelaaɗo Fedde Sooninkooɓe

0
1650Assalaamu aleykum banndiraaɓe, nanooɓe Pulaar, halooɓe Pulaar, miin dey on mbaɗii kam ngaanoore. Nta fulemmu. Ɗum fof e wayde noon, e innde Fedde sooninkooɓe, miɗo yetta mon sabu bismaade min tawtoreede ñalawma hannde o. Ko wonaa ɗum haalaama ɗo ko fayti e ɗemɗe amen ɗe. No wiyretee e tuubankoore ” l’homme ne vit pas seulement que de pain ” :

wonaa toɓii tan, wonaa en coñii tan gawri walla e njarii kosam haa deedi men keewii tan, yonii ! Alaa ina heddii : hay so reedu ma heewii, so tawii a nanaani njaru mbelngu, won ko heddii ! Hay so reedu maa heewii, so tawii a nanaani pinal ma, ina wayi no a woodani. Ɗum noon alaa e sago, no ndarorino-ɗen haa Duɗal Ɗemɗe Ngenndi sosaa nii, ndari-ɗen duuɓi noogaas eɗen ligoo, haa kollit-ɗen wonde jarribo ngo juumtii, ɗemɗe men ɗe mbayi ko no ɗemɗe keddiiɗe ɗee fof, eɗe loowa ganndal no keddiiɗe ɗee fof nii. Pulaar o sellaani no feewi, njiɗ-mi wiyde tan ko yo en ndarono ɗemɗe men, yo en ndarano pinal men, ko ɗum woodnata en. Mbaɗen feere mbele laamuuji ɗi ina ndaranoo ɗemɗe men mbele ina njanngee.