Abuubakri Dem wirniima (kɗl : Aamadu Umaar Jah)

0
2077

So wonaano wullaango Musiɗɗo Abuubakri Kulibali (a_koulibaly@yahoo.fr, Mob: 00 243. 998 934 944 / 0 243 812 100 562 to Kinshasa, Congo RDC) en njaawataano tinde  wonde musiɗɗo men, banndiraaɗo men, mawɗo men ALHAJJI ABUUBAKRI DEM ruttiima e joom mum ñalnde 29/04/2009 to Ndakaaru ; o wirnaa ko ñalnde 30/04/09 to baamuule Yoof (Ndakaaru). Oo kabaaru yettii e men ɗo e Nuwaasoot ko ñalnde alarba 6 mee 2009, e kuɗol denɗi men, tokara caŋkiiɗo o, gonɗo too e Konngo (yo Alla yoɓ mo).

So wonaano wullaango Musiɗɗo Abuubakri Kulibali (a_koulibaly@yahoo.fr, Mob: 00 243. 998 934 944 / 0 243 812 100 562 to Kinshasa, Congo RDC) en njaawataano tinde  wonde musiɗɗo men, banndiraaɗo men, mawɗo men ALHAJJI ABUUBAKRI DEM ruttiima e joom mum ñalnde 29/04/2009 to Ndakaaru ; o wirnaa ko ñalnde 30/04/09 to baamuule Yoof (Ndakaaru). Oo kabaaru yettii e men ɗo e Nuwaasoot ko ñalnde alarba 6 mee 2009, e kuɗol denɗi men, tokara caŋkiiɗo o, gonɗo too e Konngo (yo Alla yoɓ mo).

 

Sikke alaa, golle Al Hajji Abuubakri Dem mo Kanel e Kanaraaji to Senegaal ene nganndaa ɗo sanne e leydi Muritani, haa teeŋti e to bannge fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e kala toppitiiɓe jaŋde e ɓamtaare ɗemɗe ngenndiije Afrik. Ko o ganndo, ko o karallo (aasinyoor ndema), ko o wiɗtiyanke, ko o daraninooɗo Pulaar e leñol ngol. O dardinooma e Yero Dooro Jallo e Fedde Ɓamtoore Pulaar Senegaal. Defte ɗe Abuubakri Dem wallifii, walla firi e pulaar  ene keewi sanne,  eɗen mbaawi limtude heen :
  defte ndema ɗe o adii wallifaade, ko wayi no legimaaji keewɗi no ndemirtee : karot, tamaate, pompiteer, ekon ; 
  defte diine : deftere baaba makko Ceerno Saydu SOORAW winndunoo e arab, o firi ɗum e pulaar ; deftere wiyeteende «Jihaadi Sheek Umar Taal e yiyannde caɗtodiiɗo makko, Lamin Maabo mo Haayre Laaw, Podoor-Senegaal» nde keɓ-mi e junngo mum ñalnde 26/02/1987 to Ndakaaru ;
 deftere coñce nde o firi, o inniri nde "Inta Aanniinde", nde Seek Haamiidu Kan winndunoo e farayse, anndiraande "L’Aventure ambiguë" ;
 defte karallaagal (ndema, eɓɓooji, jaŋde, ekon) ɗe o firdi e Yero Dooro Jallo, e Sonyaa F. Jallo, e Fari Silat Kah, e Mammadu Njaay, to ARED (Ndakaaru), e ko heddii….

Eɗen njenanaa, hono no Abuubakri Kulibali wiyri en nii, Abuubakri Dem waɗi nguurndam mum fof ko e diine e pulaar. O ardiima fedde Ɓamtoore Pulaar Senegaal ko juuti. Golle jeeyngal Pulaar nawii mo haa to Orop : e hitaande 1984, min kawrii to Bordoo (Farayse) e joɗnde fedde Kawtal Janngooɓe Pullar/Fulfulde e Winndere he. Omo jeyaa e sosɓe fedde ARED toppitiinde muulgol defte pulaar. En mbaawaa limtidde ɓure makko, kono eɗen mbaawi  wiyde ko e calɗi leñol ngol o jeyanoo.

E innde am, e innde Yiilirde Ngenndiire, e terɗe fedde Ɓamtaare Pulaaar e Muritani, kam e daraniiɓe ɗemɗe ngenndiije e leydi ndi haa arti e Pulaar, kadi e innde banndiraaɓe rewo fof (sabu omo jiidaa gaay no feewi), eɗen nelda duwaawu feewde e ɓesngu makko, mawɓe e sukaaɓe hono Abuubakri kulibali, e Ceerno Kan, e Mariyam Dem, e Faati Dem, e Maariyata Dem, e Abdullaay Dem, e Aminata Kura Dem, e Mohammadu Dem, ekon) e denndaangal banndiraaɓe wonɓe e jookli winndere nde fof, haa arti e to Fuuta (hono Kanel, e Fummihaara, ekon). Yo yuurmeende Alla nde jippo e makko, yo Alla haarnu mo aaljanna, kanko e maayɓe juulɓe kala. Yo barke makko heddo e ko o ɗacci ko. Aamiin.

Aamadu Umaar Jah
E-mail : fbamtaare_pulaar@yahoo.fr , amadoumar_dia@yahoo.fr
Tel : 00 222 640 11 04  / 00 222 241  11  04