Ɓorƴitgol leyɗe daande maayo : “min njaɓaani !”

0
1866

Sikkanoo ko kaa haala hankati ko ngoppaaka, laamu nguu haaytii teettude leyɗe daande maayo mawngo ina totta ɗum jananinkooɓe. Ndeke yimɓe tinaani maataani, haa wiyaa wonde lefol leyɗe, tuggi Tararsa haa  Daarel Barka haa rewo Ɓoggee, laamu ko ko rokki ɗum jom jawɗeele en, jeyaaɓe to Sawuud, yo ngar ndema heen gemhe, e innde sosiyatee biyeteeɗo Raji.

Sikkanoo ko kaa haala hankati ko ngoppaaka, laamu nguu haaytii teettude leyɗe daande maayo mawngo ina totta ɗum jananinkooɓe. Ndeke yimɓe tinaani maataani, haa wiyaa wonde lefol leyɗe, tuggi Tararsa haa  Daarel Barka haa rewo Ɓoggee, laamu ko ko rokki ɗum jom jawɗeele en, jeyaaɓe to Sawuud, yo ngar ndema heen gemhe, e innde sosiyatee biyeteeɗo Raji.

E nder ɗuum, kalifu kaalisaaji hono Caam Jommbaar e kalifu ƴellitaare dowri hono Barahim wul Mbaarek nulanooma to Ɓoggee ngam etaade jaɓnude yimɓe diiwaan Erkiis e Ɓoggee ɓee yo ngoppu sosiyatee Sawuudnaajo oo, hono Rajihi rema 31 000 hektaar ndokkaa ɗii, tuggi Tararsa haa komin Buhdiida (18 kiloo hade maa yettaade Eeleega). E nder batuuji ɓe njuɓɓini to Ngeyrinaat (Komin wul Birom) e to Leggaat (departemaa Erkiis) yimɓe ɓee palaani heen gommbal, mbiyi ko njaɓaani tee njaɓataa rokkude ndii leydi ɗo ɓe ndemata e ɗo jawdi maɓɓe oorata. Tee, aɓe ponndi heen fof, sibu ma ɓe ndaro e haɗde Rajihi  remde ɗoon so tawii laamu nguu rokkii ɗum nokku oo.

Ciftinen tan ko e batu hilifaaɓe ñalnde 16 saawiyee 2014 laamu nguu ƴetti yamiroore hasde Rajihi leydi ndii.