Sala Rooso diidetee ko e saawiyee 2018

0
2000

Guwerneer diiwan Ndar Senegaal habrii ñalnde alkamiisa 6 saawiyee 2017 wonde sala (pom) Rooso, hakkunde Muritani e Senegaal, diidetee ko e saawiyee 2018. So Alla jaɓii, ɗe ngortetee ko e hitaande 2019. Jaraa siftinde, ɗumɗoo ko muuyaande ɓooynde ɓesnguuji Muritani e Senegaal fof. Ko huunde jogornde tiiɗtinde jokkondiral hakkunde leyɗeele ɗiɗi ɗee, semmbina ɓiyngu-yummiraagal hakkunde majje.

BAD ina fotnoo ñamlude Muritani e Senegaal kaalis ngam mahngo sala kaa, ñamaande fotnoonde feccitoraade nii  : 9,4 miliyoŋ oroo (miliyaaruuji 3 e 760 miliyoŋ ugiyya) ko ñamaande Senegaal e 31,3 miliyoŋ oroo (12 miliyaar e 520 miliyoŋ ugiyya) ko ñamaande Muritani. Ina wayi no banke oo felliti ɗuum ko ñalnde 9 desaambar 2016.

Njuuteendi sala kaa ko 1,416 km, njaajeendi makka ko 3 m. Ine eɓɓaa heen kadi mahngo e baɗgol kaɓirɗe e postooji takkondirɗi deenooji taccugol keerol ngol, kam e mahngo, ko famɗi fof, 60 km laabi caltooji e nder nokkuuji ndema e ngaynaaka. Nafooje goɗɗe kadi ina eɓɓidaa e mahngo sala kaa, ko wayi no peewnitgol ekkolaaji 7 e nokkuuji cellal 3, walla kadi mahngo laylaytol dokkitgol ndiyam ceniɗam nder Roosooji ɗiɗi ɗii, yantude e laylaytol senaare e mahngo e baɗgol kaɓirɗe nokku weytaare sukaaɓe, walla nokkuuji goɗɗi renndo wonande rewɓe e ɗawaaɓe won ɗeen kattanɗe e nder Rooso Muritani.

Sikke alaa maa ɗum yaawnu jolngo e ruso e njuuteendi yolnde Tanger-Lagos e Alsee-Ndakaaru, e sifaa kuuɓtodinɗo hakkunde Orop e Afrik worgo Saharaa. Maa ɗum softin njulaagu e nder diiwaan hee kala,

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa