Larme Muritani dañii senorooji kesi

0
836
Senerooji kesi konu Muritani
Senerooji kesi konu Muritani

Ñalnde altine 12 feebariyee 2018, dekere ummoriiɗo galle laamorɗo too (persidaas) yaltii, ngam nomde senerooji kesi e konu Muritani. Seneraali Muhammed Sheex wul Muhammed Lemiin, waɗtaama seneraal diwisiyoŋ*. Koloneluuji 5 nomaama senerooji, ɓeen ngoni : Hamadi wul Eli Mawluud, gonnooɗo mawɗo biro ɗimmo ; Ahmed wul Siidi Muhammed, gardiiɗo opitaal Militeer ;  Muhammed wul Eli, gardiiɗo biro nayaɓo ; Hammaada wul Bedda, kalfinaaɗo geɗe koninkaagu to Biriksel ; Tiyib wul Muhammed Mahmuud, gardiiɗo cellal koninkaagu.

Ɓeeɗoo, no yoga e senerooji konu Muritani, ko senerooji birigaad, woni telno galaŋ seneraal ɓurɗo lesɗude e yoga e konuuji winndere ndee (konuuji leydi walla weeyo). Caggal ɗuum, ñalnde 15 feebariyee, sanndarmori dañii kam ne senerooji ɗiɗi kesi ; ɓeen ngoni : Sheex Jallo ganndiraaɗo Dah e Muhammed Faal wul Maayif.

* Seneraal Diwisiyoŋ e Seneraal Birigaad. Ina hasii so tawii seneraal birigaad halfinaama golle, o heewi ardaade walla ‘kumanaade’ ko hedde ujunaaje sappo koninke. Ina waawi ɓurde ɗoon famɗude to woɗɗi so tawii seneraal oo halfinaa ko golle karalleeje ; yeru seneraal konndiroowo diwooje hare ina waawi ardaade ko timmaani hay sappo, walla nii hay gooto. E nder winndere ndee, ina hasii « diwisiyoŋ » ko taƴre konu moƴƴere waɗnde hakkunde 10 000 e 30 000 koninke (soldaat). E yoga e konuuji, koyngal konu ina waɗa diwisiyoŋaaji keewɗi, diwisiyoŋ ko resimaaji, walla birigaaduuji keewɗi.

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa