Larme Muritani dañii senorooji kesi

0
1456
Senerooji kesi konu Muritani
Senerooji kesi konu Muritani

Ñalnde altine 12 feebariyee 2018, dekere ummoriiɗo galle laamorɗo too (persidaas) yaltii, ngam nomde senerooji kesi e konu Muritani. Seneraali Muhammed Sheex wul Muhammed Lemiin, waɗtaama seneraal diwisiyoŋ*. Koloneluuji 5 nomaama senerooji, ɓeen ngoni : Hamadi wul Eli Mawluud, gonnooɗo mawɗo biro ɗimmo ; Ahmed wul Siidi Muhammed, gardiiɗo opitaal Militeer ;  Muhammed wul Eli, gardiiɗo biro nayaɓo ; Hammaada wul Bedda, kalfinaaɗo geɗe koninkaagu to Biriksel ; Tiyib wul Muhammed Mahmuud, gardiiɗo cellal koninkaagu.

Ɓeeɗoo, no yoga e senerooji konu Muritani, ko senerooji birigaad, woni telno galaŋ seneraal ɓurɗo lesɗude e yoga e konuuji winndere ndee (konuuji leydi walla weeyo). Caggal ɗuum, ñalnde 15 feebariyee, sanndarmori dañii kam ne senerooji ɗiɗi kesi ; ɓeen ngoni : Sheex Jallo ganndiraaɗo Dah e Muhammed Faal wul Maayif.

* Seneraal Diwisiyoŋ e Seneraal Birigaad. Ina hasii so tawii seneraal birigaad halfinaama golle, o heewi ardaade walla ‘kumanaade’ ko hedde ujunaaje sappo koninke. Ina waawi ɓurde ɗoon famɗude to woɗɗi so tawii seneraal oo halfinaa ko golle karalleeje ; yeru seneraal konndiroowo diwooje hare ina waawi ardaade ko timmaani hay sappo, walla nii hay gooto. E nder winndere ndee, ina hasii « diwisiyoŋ » ko taƴre konu moƴƴere waɗnde hakkunde 10 000 e 30 000 koninke (soldaat). E yoga e konuuji, koyngal konu ina waɗa diwisiyoŋaaji keewɗi, diwisiyoŋ ko resimaaji, walla birigaaduuji keewɗi.

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.