Jaɓɓorgo Pese Hawwaa

Pesol: hawwaa

Laɓɓitingol tagegol Aadama (5)

Eɗen njokka nguuurndam baaba Aadama (JKM) fawaade e winndiyankooɓe  adiiɓe. Hono winndiyanke Saalabi wiyi : “ko refti e ɗuum, ko...

Laɓɓitingol tagegol Aadama (3)

Ndeke ibliiss woppiraa ko jeynge daña geɗal, aljanna daña geɗal, ɗuum noon keddagol ibliis ko ngam no heefereeɓe leeptiraa, yurmeende geno heddoo...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0