Ko ɗo ngon-ɗaaNjanngiin Pulaar

Njanngiin Pulaar


By adminYollaa ko17 feebariyee 2008

Waɗanaa lobbudu "NJANNGEN PULAAR" ko janngooɓe muynuɓe ɗemngal fulfulde, tawi ko yejjitnooɓe, walla yiɗɓe reftaade, maa ɓeydude jaŋde mum en. Eɗen puɗɗoroo binndanɗe men ndeeɗoo haatumeere aroore les, inniraande "Alluwal kuftidinngal alkule pulaar"; nde hollitta ko denndaangal alkule pulaar, e fawaade e yeruuji : kelme e  konngi. 

 

Share this
Étiquettes

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Defte cakkitiiɗe muuleede

-------------------

Guide de Transcription

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience