Ko ɗo ngon-ɗaaNjanngiin Pulaar

Njanngiin Pulaar


By adminYollaa ko17 feebariyee 2008

Waɗanaa lobbudu "NJANNGEN PULAAR" ko janngooɓe muynuɓe ɗemngal fulfulde, tawi ko yejjitnooɓe, walla yiɗɓe reftaade, maa ɓeydude jaŋde mum en. Eɗen puɗɗoroo binndanɗe men ndeeɗoo haatumeere aroore les, inniraande "Alluwal kuftidinngal alkule pulaar"; nde hollitta ko denndaangal alkule pulaar, e fawaade e yeruuji : kelme e  konngi. 

 

Share this
Étiquettes

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Tappirɗe alkule Pulaar

 Winndooɓe 

Saydu Aamadu Njaay

Jibril Muusaa Joop

Binndanɗe mon diine, e kuɗol Jibriil Muusaa Joop

Ganndal kuule asamaan

Ganndal Kuule Asamaan

E Kuɗol Umar Abdalla Wele

Ganndal Sawru

Muusaa Aamadu Jallo, binndo "Ganndal Sawru"

Defte cakkitiiɗe muuleede

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Eɓɓaaɗe firooji