Ko ɗo ngon-ɗaaNjanngiin Pulaar

Njanngiin Pulaar


By adminYollaa ko17 feebariyee 2008

Waɗanaa lobbudu "NJANNGEN PULAAR" ko janngooɓe muynuɓe ɗemngal fulfulde, tawi ko yejjitnooɓe, walla yiɗɓe reftaade, maa ɓeydude jaŋde mum en. Eɗen puɗɗoroo binndanɗe men ndeeɗoo haatumeere aroore les, inniraande "Alluwal kuftidinngal alkule pulaar"; nde hollitta ko denndaangal alkule pulaar, e fawaade e yeruuji : kelme e  konngi. 

 

Share this
Étiquettes

Teskuya ma

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Type the characters you see in this picture.
Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image

fooyre32.jpg