Larme Gine ɗiɗmitii : ngolɗoo kadi ko teŋre waɗaa kuudetaa

0
1544
2.muusaa.jpg

Waktuuji seeɗa caggal kabrugol sankaare Laasana Konte (talaata 23 desammbar 2008), kapiteen biyeteeɗo Muusaa Dadis Kamara haali e rajo Gine holliti wonde « tuggude hannde, Doosɗe leydi ndi njowaama, kam e denndaangal golle politik e senndikaa ». « Guwarnamaa o e denndaangal juɓɓule ndenndaandiyankooje pusaama ». O wiyi wonde « Goomu diisnondiral » ndenndinngu kooninkooɓe e siwil en maa sose ko neeɓaani. Nii woni, ngolɗoo kadi, larme Gine fadi ko haa persidaa saŋkii, nde waɗi kuudetaa.

Hono no ɗaminiranoo, Dental Afrik idii hollitde « ngoƴa mum » e kaaɗoo ngonka kesa, ɗaɓɓiri larme ɗe, nde ruttotoo ko ɓuri yaawde e ngonka dagaare doosɗe rewrude e maslahaa ngenndiijo ɓurɗo yaajde, e nder deeƴre.  E nder ɗum Gine yowaa e Fedde he, sibu doosɗe mum ina karmini pollugol laamu. Ko ɓuri teeŋtude e winndere nde ñiŋii kuudetaa o, gila e Dental Amerik haa yettii Afrik Worgo, rewrude Pari.  Ko daande wootere serindii, hono Abdullaay Wad, biyɗo wonde kooninkooɓe ɓe ina poti walleede. Ɗum haawaani heewɓe e Abdullaay Wad, mo nganndu-ɗaa, ina goongɗini waɗɓe kuudetaa e Muritani ɓe, njandini laamɗo mo ɓesngu toɗɗii e woote laaɓtuɗe.

Dental Orop hollitii kam ne wondaani e kuudetaaji. Kono ko wattindii ko, ɓe kollitii yiɗde wallondirde e ardiiɓe leydi ndi hannde ɓe, mbele e ndi waawa yuɓɓinde, ko ɓuri yaaccaade, woote laaɓtuɗe ngam toɗɗaade hooreejo leydi.

Ooɗoo kuudetaa nanndi ko e kuudetaa Muritani e lewru ut 2005, liɓnooɗo laamu Maawiya kaaɓanaanoongu.