Gaas Muritani Senegaal

Geɗal muritaninaaɓe e njeegu gaas

Hooreejo Njuɓɓudi luulndo Muritani hono El Hasan wul Muhammed (Tawaasul) ɗaɓɓii nde laamu Muritani saaktata nanondiral hakkunde Muritani e Senegaal jowitiingal e peccugol woyndu gaas wonndu hakkunde Muritani e Senegaal nduu. Ɗuum, e wiyde makko,...
Gostorgal karafuur Madrid

Gostorgal laabi to Karafuur Madrid

Leydi Siin huniima tottude leydi Muritani 300 miliyoŋ Yuan (kaalis mum) woni hedde 16 miliyaar ugiyya ɓooyɗo oo ngam mahngo gostorgal laabi (ɗii ndewa dow, ɗii ndewa les) e nokku laabi celi (karafuur) Madrid...
Senerooji kesi konu Muritani

Larme Muritani dañii senorooji kesi

Ñalnde altine 12 feebariyee 2018, dekere ummoriiɗo galle laamorɗo too (persidaas) yaltii, ngam nomde senerooji kesi e konu Muritani. Seneraali Muhammed Sheex wul Muhammed Lemiin, waɗtaama seneraal diwisiyoŋ*. Koloneluuji 5 nomaama senerooji, ɓeen ngoni :...
Goongol Siril Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi

Afrik worgo : Jacob Zumaa kadi jebbiliima, Ramafosa toɗɗaama hooreejo leydi

Jacob Zuma, gonnooɗo hooreejo Afrik worgo, mo kesi mum kaɗti kiiɗɗi mum haaleede, tawi wontanii parti mum tuuba horde, sabu caɗeele keewɗe ɗe o wondunoo to bannge sariya. E ɗeen caɗeele, ciftinen tan Zuma...
Jokkondiral hakkunde Goomu Caafal e gardagol ceerno Jalaalu Diin Bah e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani

Goomu Caafal e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani : Njillu Ceerno Jalaalu Diin Bah

E dow ɗaɓɓaande Goomu Caafal, Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani jokkondirii ɗo joɗnde fedde ndee ñalnde 3 feebariyee 2018 e ñalnde 8 feebariyee 2018, e Goomu Caafal e gardagol ceerno Jaalaalu Diin...
Laana Fuuta daande maayo Senegaal

Miijo : Hol ko addani laana Fuuta sinkude

Ko addani laana Fuuta sinkude? Fuuta ko leydi kaarndi golwole e ñalaaɗe, so daarti laamuuji deggondirɗi limtilimtinɗi. Fuuta ko wertaango ɗisiingo e lobbundu goowaaɗi. Ko leppol ñootondirngol ɗee leyɗe ɗe nooneeji keewɗi, ɗe kerƴam ceertuɗam. Wonaa...
Prophètes Houd et Salih

Nguurndam Annabi Saalihu

E innde Geno jom yurmeende adannde e waɗtannde. Nguurndam Annabi Saalihu (JKM) feewde e Samuuda en tawa ko e fuɗɗoraade konngol Geno toowɗo o wiyi, ɓiy yummaɓɓe en Saalihu, o wiyi ɓe : “eehey...
Ngonka jojjanɗe aadee nder Muritani

Ciimtol Human Rights Watch 2018 : jojjanɗe aadee ina ɓeydoo yaɓɓeede

Ɓesngu Muritani ina heewi eddaaji. Haala kinɗe e leƴƴi ina cakkii geɗe keewɗe paatuɗe e jojjnaɗe aadee ñiɓiiɗe no feewi e leydi hee. Ngolɗoo ciimtol sifotoo ko hono laamu Muritani jaggiri pelle kaalooje ko...
Ñalngu ɗemngal muuynangal

Keewal ɗemɗe e jaŋde ɗemɗe keewɗe ko kuutorɗe jojjuɗe wonande ƴellitaare duumiinde kam e...

Duuɓi 20 jooni, UNESCO ina mawnina hitaande fof ñalnde 21 feebariyee Ñalawma ɗemngal muuynangal. Hikka kadi ñalngu nguu mawniraa ko e yeeso semmbinde keewal ɗemɗe, e kuutoragol ɗemɗe keewɗe. Ko ɗum firti ? Keewal...

Madiina Gunaas : Jubbannde e taarik Daakaa

Lulnde dewal Allah ngam nehdi pittaali e laɓɓinde ɓerɗe, fuɗɗoriingo golle arti e dewe, yiɗaango yimɓe Allah huccanaango ndaartooɓe, doganaango yiilotooɓe, lulnde meeɗi jommba. Oo Daakaa na jogii taarik mo hakkillaaji njiyata e mum...
Makki e Abdel Ajjiiju

Njillu Makki Sal e Nuwaasoot : Jam ɓuri Hammadi

Caggal nde reenooɓe tufnde geec Muritani mbari gawoowo senegaalnaajo, e fitina awooɓe Get-Ndar feewde e julaaɓe Muritanaaɓe wonɓe to Ndar, Makki Sal, hooreejo leydi Senegaal hoɗiima Muhammed Abdel Asiis, hooreejo leydi Muritani ñalnde 8...

So Afrik wontatno leydi ngootiri !

Afrik ko 6% wertallo winndere e 20% wertallo leydi njoorndi. Wertallo mayri ko 30 miliyoŋ km2, eɗun sowoo laabi tati wertallo Orop. Yimɓe Afrik ko milyaar e teemedde ɗiɗi miliyoŋ, woni 16% yimɓe winndere ndee....