Jaɓɓorgo Pese Kayhayɗi

Pesol: Kayhayɗi

Kayhayɗi : Toɓo heewngo doole

Ñalnde jofnde alkamiisa 18 juko (ut) 2022, toɓooli keewɗi doole njuppii he wuro Kayhayɗi. ƴiiwoonde adiinde ndee fuɗɗii ko hedde waktu ɗiɗaɓo jamma,...

Yoolayru gese Fori : yaakaare bonii

Ina teskee  e diiwaan daande maayo, haa teeŋti noon e diiwaan Gorgol, gila sooño ngoo duumii, remooɓe kuccani demal maaro. Ɗoo he...

Kayhayɗi : hulɓinii, yurminii

E kaawisaaji kulɓiniiɗi, ɗi Allah holli jiyaaɓe mum ñande 8 haa 10 settaamburu e nder wuro kayhayɗi e taariindi mum. Fuɗɗii ko...

Golle laaɓal e nder komin Kayhayɗi

Maa won jooni lebbi nayi ko Komin Kayhayɗi  ummanii Gollal laaɓal. Kala jahoowo e nder wuro  ngoo maa hawru e  yimɓe ina...

Koronaawiris he Kayhayɗi : en ngalaa kaŋŋe e kaalis, kono eɗen...

Koronawiris anndinii en won gure hay so ngalaa kaŋŋe e peteroŋ,  ina jogii hatanteeɓe. Kahayɗi ko wuro heedngo bannge fuɗnaange worgo Muritani,...

Duɗal Pulaar Kesal he nder Kayhayɗi

Leydi ndemeteendi, moƴƴinoori ndema, ndemeteendi hitaande kala haa heewa moƴƴa, coñateendi seeɗa…… Hol to ndiin leydi woni ? Ndi...

Sankaare Mammaa Gay : Holi kanko ?

En keɓii ko laaɓti ummoraade he ɓiy Mammadu Abuu Gay cawndiiɗo ina wiyee Aamadu Hammadi Gay, nokkuɗo e baaba mum Hammadi Abuu...

Ñalawma Alamari e Kayhayɗi Ceɗɗaagu laawiima

Mbeñu Ganna, taaniraaɓe Sammba Mayram Moolo walla taaniraaɓe Balla Jeerel (no subalɓe keewi yanoraade ɓe) njuɓɓinii ñalawma Alamari pattamlamo ñalnde 16 mars 2019 nder...

Hiirde Pinal Catal  Kayhayɗi

Ñalnde talaata 23 mee, hiirde pulaar mawnde waɗii Kayhayɗi to galle sukaaɓe. Yuɓɓini hiirde ndee ko dental duɗe janngooɓe Pulaar e ballondiral Catal  Fedde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE