Seppo refiseeji : “tumarankooɓe e nder leydi mum en”

0
1070
marche des rapatries copie.jpg

Caɗeele duumiiɗe, baasal e mette jokkondirɗe, tumarankaagal e nder ngenndi mum en ɗo muuɗnoo leydi, daasi mbootu, fuunti e ɗaaynugol ngol taƴondiraani kono alaa goytanteeɗo nuunɗuɗo. 

Caɗeele duumiiɗe, baasal e mette jokkondirɗe, tumarankaagal e nder ngenndi mum en ɗo muuɗnoo leydi, daasi mbootu, fuunti e ɗaaynugol ngol taƴondiraani kono alaa goytanteeɗo nuunɗuɗo. 

Heednaaɓe heen ɓee ne ko kuma beyi-ɓaaƴa pobbi walla tawa ngonani ɗoon ko jiifaaji mumen ko ɗuum wonata sabaabu dillere Fedde muritaninaaɓe artiranooɓe ummoraade Senegaal, ñalnde 25 lewru seedto hitaande 2014, ummoraade Ɓoggee feewde Nuwaasot.

Fedde muritaninaɓe artiranooɓe ummoraade Senegaal ena nganniyii waɗde seppo ñalnde 25 seeɗto 2014, tuggude e Ɓoggee, laamorgo Halayɓe haa yettoo Nuwaasot, laamorgo dowla Muritani ngam woytaade caɗeele mumen. E wiyde gardiiɗo njuɓɓudi ndii : « gila min ngartiraa ummoraade Senegaal, laamu nguu waɗaani tawo hay gootel e geɗe ɗe fodannoo min. Artiraaɓe lemminaaɓe e tuddule ɓee, ɓe nganndu-ɗaa ko kañumen ngoni waalaare ɓurnde mawnude e ko taƴtinanoo e hitaande 1989 (90%), hakkunde aynaaɓe, remooɓe e awooɓe ngoni tawo ko e baasal ɓurtungal, ngal aadee gonɗo e sago mum jaɓataa jebbilanaade. Haa hannde, ɓe ngoni ko e les caaleeje walla e waawaŋŋeeji hakkunde caɗeele weeyo e joote ɓurtuɗe nguura e nguurndam e tumarankaagal caɗtungal e nder ngenndi ɗo ɓe muuɗnoo leydi. Laamu nguu alaa ko waɗani ɓe to bannge ndaamordi walla iddiya so wonaa kolce ɗiɗi ɓireteeɗe. To bannge gollotonooɓe, laamu nguu ƴettitaani ɗumen kañumen fof. Hay dañnooɓe heen fartaŋŋe ne, ndonkii yantineede e njuɓɓudi saka rokkiteede hujjaaji mumen ».

Fedde muritaninaɓe artiranooɓe ummoraade Senegaal ena weddoo eeraango feewde e denndaangal yarlitiiɓe, gila e wonɓe ɗoo haa e wonɓe to banngeeji goɗɗi nde ngaddata ballal mumen e ngooɗoo miijo fattamlamo. Emin nganndi yolnde ndee ena juuti kadi ende saɗti kono e ballal Alla, e ballal gooto fof maa min njetto faandaare ndee, min njettodoo kadi e faayiida mawɗo. 

Njaay Saydu Aamadu