Jerondiral Naange e huunde e koode teskitinɗe e ndoogu

0
2217

Naange ko hoodere ɓadiinde men no feewi, ko kayre yaynantoo men ɗaŋre men, nge woni ko hedde hojomaaji 8 lewndu (so nge ñifii nde tinenten ko maa hojomaaji 8 pawɗi seeɗa njawta), naange ina ɓuri leydi mawnude fotde laabi 109, ɗuum firti ko so en koddirii naange foti ko no fuku koyngel (ballon) nii, leydi fotata ko no abbere gawri nii. Hakkunde men e naange ko 149 miliyoŋ kilomeeteer.

So en payii ndoogu hoodere ina e koode Ɗatal Yooli e koode Baawngal (Constellation d’Orion) ina wiyee Rigel, ndeen woni ko 800 hitaande lewndu (hitaande annoore), e nde ɓuri naange mawnude fotde 62. so en ngartii e ballon hee, mbaɗen sera makko ballon goɗɗo mbo 14 meeteer tooweendi, ko oon wonata Rigel, ƴeewee no ɗum waydi !

Haa jooni dee, en cuwaa haljitde, hoodere woɗnde ina e ndoogu hee, to Ɗatat Mawngal Dawaaɗi (constellation grand chien), ko ndeen woni mawngal koode, ko koodal moolalangal mawnude sabu maa ngal won hakkunde laabi 1 800 e 2 200 mawneeki naange…! ƴeewtindoɗee ngal koodal, so ndeen lomtinooma naange ɗaŋe keewɗe naatat e mayre, haa nge moɗoya Rojju (jupiter) e Saturne. Ngaal koodal moolanaangal wiyetee ko VY Canis Majoris, hakkunde men e mayre ko hedde 5 000 hitaande annoore. Mbar nde nde woɗɗunoo en !

Koode ndoogu ko mawɗe kono ko tokoose e cooyngal, ɗe ceŋaaki e asamaan, ɗe lumboto e weeyo yaajngo luggiɗngo…

Hammadi Jah

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.