Darorgal Yonta e hiirde pulaagu

0
1049

Daarorgal Yonta ko fedde pinal e jaŋde jibinaande e hitaande 2008, ñiiɓnde e Nuwaasoot.

Ko ndeen fedde, e gardagol Abuu Aamadu Kan, yuɓɓinnoo jemma pulaagu ñalnde 20 morso 2018, tuggi waktu 17ɓo haa 23ɓo to leegal Arafaat Saydu Nuuru… e nder digiral “ekkol Bakkar”.

Fayndaare hiirde ndee ko hirjinde, e findinde leñol ngol… kam e ruttude teddungal hebloowo ŋanaa hono Malal Sammba Gise keblunooɗo ɓe heblo faytungo e jojjannde aadee.

Hiirde ndee fayodinii no feewi, nde tawnoo Daarorgal Yonta weltinirii arnooɓe ɓee mogooji (baayo, nehdi, jaŋde, dental ekn.) e jimɗi belɗi, jurminiiɗi, pindinooji, kirjinooji no feewi. Ko noon ne fedde Rennduɓe miijo addiri ballal mum e ɗii mbaydi mogo.

Ina teskini e faayidaaji jemmaagu nguu, dokkirgol seedanteeje e ñaantungal Malal Sammba Gise, tawi ngaal ñaantungal ko Daarorgal Yonta e Duɗal Demmba Aamadu Bari ñaanti mo ngal, rewrude e teddugal Kajjaa Sih. Ko wonaa ɗuum koo, haaliyankooɓe heewɓe ƴettii toon konngi ngam wasiyaade, e waajaade leñol ngol. Ko noon ne kadi naalankooɓe ɓee jirwiniri jemmaagu nguu, buubaaji, kolli, e gitaruuji, kam e daaɗe belɗe.

Uddi oo mbelemma ko RJ ORIGINAL NGAL PULAL. Joginoo njuɓɓudi digiral ngal ko Muusaa Ndonngo.

Njettoor Daarorgal Yonta fayde e denndaangal tawtoranooɓe haa teeŋti e fedde Rennduɓe miijo walluɓe Daarorgal Yonta e njuɓɓudi golle fof. Ko noon ne kadi ɓe jettirta, Ahmed Hamza e Adama Ba e Abdullaay Soh e Abdullaay Elimaan e Faama Sal (FƁPM).

E kuɗol Aamadu Dulo Soh

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa