Kaɓɓondiral “Nguurdiigu” e suɓngo gardiiɗo

0
1955

Ñalnde 6 lewru abriil 2019 (seeɗto) Kaɓɓondiral « Ngardiigu » toɗɗiima Dr Kan Haamiidu Baaba ngam wonande ɗum ƴamoowo lefol laamu e toɗɗe hooraagu leydi baɗooje e lewru korse arooru e ndeeɗoo hitaande. Kaɓɓondiral « Nguurdiigu » ko dental lanndaaji jeetati (pusaaɗi e purgaaɗi) e juɓɓule renndo siwil 15.

To bannge lanndaaji mahɗi dental ngal ko ɗiiɗoo : Ajd-MR  mo Ibraahiima Muktaar Saar, Frud mo Joop Aamadu Tijjaani, MPR mo Kan Haamiidu Baaba, FPC mo Sammba Caam, Tiimtiimol Bah Alasan Soomaa(Balaas), PLEJ mo Bah Mammadu Alasan, UNDD mo Tijjaani Koytaa e lannda biyeteeɗo Adema.

Joɗnde toɗɗagol ndee jooɗii ko to galle Aan Aamadu Baabalih, mawɗo dental ngal e tawtoreede yimɓe mawɓe jaambureeɓe, yonaaɓe ɗanniyaŋkooɓe, nulaaɓe leƴƴi sooninkooɓe, jolfuɓe e wambaraŋkooɓe kono kadi e won e jagge laamu ko wayi no Bah Yaayaa Bookar.

Ɗowi golle ɗee ko worɓe nayo. To bannge ko saaktetee e dokkirgol konngi ko Sheex Umaar Taal e Joop Aamadu Tijjaani. To bannge tonngugol miijooji teskinɗi halfinaa ɗum ko Taal Maamuudu e Usmaan Aan.

 Ñalawma oo hurmbitiraa ko quraana teɗɗuɗo. Konngol bismaango joom –galle oo, gardiiɗo dental ngal hono Aan Aamadu Baabalih rewi heen. Tuugnorgal ngoƴaaji lanndaaji ɗii taraa e farayse e ɗemngal Taal Maamuudu. Ngal firaa e Pulaar, Sooniŋke e Wolof. Ko ɗoon rogere ɓeydi e naamnde loowaa ngam ɓeydude walla ustude e ko haalaa e tuugnorgal ngal koo. Fotde 40 neɗɗo pawɗo ƴetti konngi kono alaa heen duttaniiɗo loowdi tuugnorgal ngal. Kala kaalɗo holliti ko fiɓnde mum walla no yiɗiri dental ngal siforoo. Golle ɗee njowaa ɗoon e cakkital Sheex Umaar Taal, jamaanu nguu juuloyi, wottii, yari ataaye, tufam e njarameeji goɗɗe kaynaaɗe, arti, gooto fof heɓti toŋorde mum. Ɓeydi njokki haa takkusaan les hedde 18w15h. Ngaal damal uddaa, joɗnde ndee yaaɓani toɓɓere sakkitere so toɗɗanaade jamaanu nguu gooto gononoowo ɗum mbir toɗɗe garooje. Soklunooɓe wonde kanndidaaji (candidats) ko ɗiɗo: Sammba Caam gardiiɗo FPC e Kan Haamiidu Baaba mo MPR.

Suɓngo ngoo waɗanoo ko e juuɗe goomu suɓngo, ngu terɗe 11 e gardagol Aan Aamadu Baabalih. Aan Aamadu Baabalih waɗi ciimtol no geɗe ɗee njahrunoo caggal ɗum artiri konngol e Sheex Umaar Taal. Sheex Umaar Taal ruttitii e caɗeele ɗe goomu suɓngo nguu hawri e waasde ngu dañde kawraaɗo haa toɗɗe (woote) keƴi heen. Keewal woote ɗee toɗɗii ko Kan Haamiidu Baaba. Huunde e jamaanu nguu e won e terɗe goomu suɓngo nguu laawii, mbiyi wonaa ɗuum ɓe kaaldanoo. Heddiiɓe ɓee, to bannge mumen, kañumen en ne mbiyi ndewi tan ko e dow ko ɓe kaaldunoo. Pooɗondiral ngal ɗeɓi mawnude e ɓurtude juuɗe. Geno waɗi, joom hakkillaaji mawɗi en e hilifaaɓe diine tawanooɓe ndeeƴtini jamaanu nguu. Sammba Caam ƴetti konngol, haali ko suggi ɗum, ƴeeƴtitii e Kan Haamiidu Baaba, rokki ɗum junngo, wiyi ɗum: yo a jogoro jam ! Seernaaɓe cakkiti duwaaw nde Geno rokkata en fartaŋŋe kawral ɓerɗe, jamaanu saakii.

Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.