Abdullaay Muusaa Sal : Nuunɗal, fiɓnde, yankinaare e nafoore !

0
1383
Abdullaay Muusaa Sal
Abdullaay Muusaa Sal

Ñalnde talaata 24 jolal (nowammbar) 2020, ko ñalawma niɓɓo wonande Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, sibu ko ñalawma  sankaare jaalal mawngal fedde ndee, hono Abdullaay Muusaa Sal. Kono kadi, maayde Abdullaay Muusaa Sal ko baasal wonande Muritani kala, wonande ngenndiyankooɓe kala. Waɗi en wiyde noon, Abdullaay idorii ko daranaade jooltugol hakkeeji gollotooɓe (sendikaa) kam e darnde politik ɓamtaare sibu o jeyanooma he PMT (Heerto golle ngo Muritani) e PKM (Heerto Kaadihiin ngo Muritani) e MND (Dillere ngenndiiredemokaraasi ). O jeytoraama he denndaangal kareeli ngam compugol Demokaraasi he nder leydi men, ɗuum ine jeyaa he ko addani mo daranaade ɓamtaare pine e ɗemɗe leƴƴi leydi men kala, haa arti noon e ɗemngal Pulaar. O sankii ko omo woni kalfinaaɗo dallinannde he nder Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani.   

Abdullaay Muusaa Sal jibinaa ko e hitaande 1941 to Kayhayɗi. O naati Fedde Ɓamtaare Pulaar (FƁPM) ko e hitaande 1977. O jeyaama, hakkunde 1988 e 1998 e Goomu rewindo Departemaa heblo-juɓɓingol-ɓeto Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije (DƊNG). Hakkunde 1984 e 1988 o golliima to Kalifu dowla kaɓotoongu humambinnaagu e jaŋde ganni (SEAEO), o woni toon mawɗo sarwiis tuugnorɗe jaŋde mawɓe e gardiiɗo taƴre tuugnorɗe e kuutorɗe janngingol. O tawtoraama pottital paatungal e jaŋde mawɓe to Ndakaaru (1992), kam e gollordu gootiɗingol yuɓɓooji binndol Pulaar/Fulfulde e Songay-Sermaa to Bamako. O tawtoraama gollordu ngenndiiru faatundu e miijo e tonngol wonande humpitooji feewde e dallinannde (2012), kam e ñalɗi ngenndiiji ngonka Nehdi e Heblo (2013). Ko o tergal yiilirde ngenndiire FƁPM  gila 1985, tee ko kanko heedi e janngingol Karallaagal jaŋde to duɗe keblorɗe fedde ndee gila ndeen haa nde o ruttii he joom makko ndee.

Ko goonga won woɗɓe ndewi he laawol o rewi ngol, kono Abdullaay ine anndiraa ɓure keewɗe goɗɗe, so wonde neɗɗo jom fiɓnde, neɗɗo nuunɗuɗo, neɗɗo pellitɗo, neɗɗo jamyamo, jankiniiɗo, mo ñaayataa caggal… Abdullaay Sal ko ngenndiyanke deƴƴa-golloo.

Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani ine duwanoo ɓesngu makko, ine duwanoo Muritaninaaɓe no ndiidorinoo. Yo Alla yurmo mo yaafoo mo, yo Alla haarnu mo Aljanna. Aamiin.

Fooyre Ɓamtaare

Seedantaagal Kajjata Maalik Jallo he hello mum facebook, yonii seedanfaagu, o winndii toon  :

“Abdullaay Muusa Sal, lollirđo Ablaay Sal tergal Yiilirde Ngenndi  Fedde Bamtaare Pulaar Fɓpm ruttiima e joom mum subaka hannde. Ndaw baasal, ndaw  sunaare !

E kala ko fayti e ɓamtaare ɗemɗe ngenndiije, teeņti e pulaar, Ablaay Sal ko jom golle, jom darnde, jom fiɓnde mo alaa dille ! Ablaay Sal wonii hooreejo peņgal Sammba Baydi to Sebkha, o wonii tergal Yiilirde Ngenndi  gardiiɗo tummbudu “Fooyre Bamtaare “,  kalfinaaɗo jaņde, kalfinaaɗo dallinannde (plaidoyer) jaņde ɗemɗe ngenndiije. Ko maayde tan seerndi Ablaay e golle FBPM !

Ablaay Sal kadi ko dawriyanke teskanooɗo e dillere ngenndiire MND, tergal UFD haa wonti UFD/ERE NOUVELLE. O jeyaa e lannda AC, e APP. E ko wattindii koo, o deestinooma dawrugol.

Ko nganndu-mi Ablaay Sal e hitaande 1980 fayde hannde, mi nanaani e mum konngol jooɗtoriɗngol, kanko, nanondirde e maaɗa e waasde nanondirde e maa fof.”

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.