Boowal bolokaaji «boɗeeji» yeeyaama

0
1738

 

So eɗen ciftora, ɗi kelanoo ko e hitaande 2009, caggal kuudetaa 6 ut 2008. Gila ndeen ko boowal tan wonnoo ɗoon, yimɓe fof ina naamnoo hol ko ngal jogori waɗteede ? Jooni, laaɓii; ngal yeeyaama. Hade maggal yeeyeede ngal feccitaa ko e lowe jeetati. Ko ɓeeɗoo coodti ngal :

  • Sosiyetee biyeteeɗo Hel Ghadda heɓii heen lowe tati (3)
  • Sosiyetee biyeteeɗo Azizi wul el Mamy heɓii heen lowre (1)
  • Sosiyetee jokkiiɗo e SNIM heɓii heen lowe ɗiɗi (2)
  • Banke Dowrowo Muritani (Banke sentaraal) : lowe ɗiɗi (2)

Boowal ngal fof yeeyaa ko fotde miliyaaruuji 5 e 635 miliyoŋ ugiyya.

Ɓeto bertalle lowe ɗe ko nii ciforii : lowre 1 : 1.400 m² ; lowre 2 : 1.000 m² ; lowre 3 : 1.000 m²; lowre 4 :1.449 m² ; lowre 5 :1.276 m² ; lowre 6 : 1.000 m² ; lowre 7 : 1.000 m² ; lowre 8 : 1.350 m². Fof hawri 9475 m². So en kiisiima, m² kala yeeyaa ko 594 722,9551 mbuuɗu.

Wonande ɓe paamaani, nokku o hucciti ko e Afarko, juutiri bannge hirnaange haa yettii jehre kapitaal. O jeyanoo ko e leegal A (iloo A), heedi mo bannge rewo ko laawol Gamaal Abdel Naseer, bannge fuɗnaange makko ko laawol Mammadu Konaate (tiindingol kaŋ garde), bannge hirnaange ko laawol Charles de Gaulle (jehre), bannge worgo ko koɗorɗe iloo A.

Sodɓe ɓe poti mahde e makko tan ko gollorɗe (birooji) walla jippinirɗi (otel), maa nokkuuji njulaagu e sarwisaaji. Ɗum firti ko nokku o hoɗetaake.

So leelii, soodɓe ɓe ina poti fuɗɗaade mahngo mum en ɗo e lebbi 12, ɓe ngortoo ɗoon e duuɓi tati. Kala mo ɗooftaaki ɗee laje, lowre mum heɓtete.

Hay mahdi ndii no foti siforaade ko ko dottaa:

Wonande lowe 1, 4, 5 et 8, ko famɗi fof ina poti waɗde etasuuji 5, jiidaa e mahdi les ndi (woni R+5 ko famɗi fof);

Wonande lowe 2, 3, 6 et 7 ko famɗi fof R+7 (etasuuji jeeɗiɗi e mahdi les). Heen nokku kala ina foti waɗde ɗo otooji ngaarata “nder leydi”.

Joom mum en ɓee noon ina njogii hakke yeeytude ko coodi ko, mo mbelaa kala, jeyaaɗo e leydi he walla mo jeyaaka heen.