Goppitgol Biraam

0
1549
8112690-12652134.jpg

Ñaawaama ñalnde 17/05/2016. Ñaawirde Lommet yamirii goppitgol Biraam Daa Abeydi e Barahiim Ramdaan, sokanooɓe lebbi 16 hannde. Ɓe cokranoo koo hujja « jeyeede e fedde nde heɓtinaaka, dental ngal yamiraaka e noddugol e dental ngal yamiraaka kam e wasde e doole kisal.

Eɗen ciftina tan Ñaawtirde Eeleega fawiino e maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɓee kuugal kasoo duuɓi ɗiɗi.

Ngol goppitgol noon hawri e ‘coow’ mawɗo mo diskuur Muhammed Abdel Asiis waɗnoo Neema, jowitiiɗi e njiyaagu. E nder kaan haala, o reftii ɗo o rewatnoo, so wiyde njiyaagu woodaani. Huunde haawniinde, sibu e nguun njillu to Neema o hurmbitii toon ñaawirde toppitiinde ñaawde geɗe njiyaagu. Ina haawi yimɓe fof no huunde nde woodaani waɗirantee tirbinaaluuji, ina ƴettanee sariyaaji. Tee, ñalnde altine 16/05/2016 ndee tan, ndeen ñaawirde fawii kuugal e yimɓe ɗiɗo sabu mum en jiyɗinde rewɓe ɗiɗo, kuugal kasoo duuɓi 5 e alamaan miliyoŋ ugiyya.

Biraam en pawanoo kuugal kasoo duuɓi ngal ko saawiyee 2015. Ñaawtirde Eeleega kadi teeŋtinaa ngal e lewru ut 2015.  Caggal ko ɓe mbellitaa koo, Biraam wiyi « ko en ɓeydooɓe hare men, ɓeydooɓe pellital e ndee sippiro ngo laamu nguu waawni en ».