Puccital Naange cemmbungal bonnanii yeeɓooɓe fuku bal

2
274
puccital naange
puccital naange

Ñalnde aset 3 sulyee 2021, yeeɓatnooɓe nanngondiral fuku bal he kawgel Njeenaari Orop 2021, hakkunde leydi Danemark e Cekoslowaki fof  teskiima  kuppugol tele mum en hedde waktu 19ɓo – 21ɓo he nder dumunna juutɗo (fotde waktu). Ko puccital Naange wonnoo sabaabu ngool kuppugol. Eɗen nanatnoo wonde Naange men ngee ina fuccitoo sahaa e sahaa fof, wukkita ɓakdi caasndi sanne he dow meetelol mum. Heen sahaaji batte ɗeen puccitte ine mbaawi yettaade Leydi men ndii, kawjina caaktugol onndooji rajo-yiiteeji (ko anndiraa ƴiiwoole sulɗaande). Ndeen ko nanalla wonnoo, jooni en « njiyii » ɗum walla en « kumpitiima » ɗum ñalnde aset 3 sulyee 2021.

Eɗen ceedoo he natal hee, puccital ngal ɓuri saasde fof ko ɗo ɓuri wojjude ɗoo : Afrik hirnaange, rewo Amerik Worgo, fuɗnaange Amerik hirnaange, Farayse, Almaañ, Angalteer…

Eɗen ceedoo he natal hee, puccital ngal ɓuri saasde fof ko ɗo ɓuri wojjude ɗoo : Afrik hirnaange, rewo Amerik Worgo, fuɗnaange Amerik hirnaange, Farayse, Almaañ, Angalteer…

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa