Sammba Dooro Soh FƁPM suniima

0
407
Samba Dooro Soh Joggo

Fooyre Ɓamtaare e denndaangal Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, ine ndenndi sunaare e banndiraaɓe Sammba Dooro Soh, gootal e jagge FƁPM gidiiɗe. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, Yo Alla haarnu mo aljanna. Aamiin.

Sammba Dooro Soh jibinaa ko hedde 1945, o mawni ko he falnde MBuun. Ko he ngaynaaka o adii wonnde. O aynii nayi e baali fof gila he Dimis, haa he Wiiɗnde Mboorndi, Mbul he nokkuuji goɗɗi keewɗi. He kitaale sooño o ɗannii feewde Kaasamaasa nder Senegaal, o naatoyi haa Gine Bisaawo, he oon tuuma Gine Bisaawo e Kap weer ina  ngoni he wolde jeytaare, ina kaɓa e Purtogees en. O waɗatnoo ko njeeygu, omo wappondira e tuubakooɓe kañum e filñiiɓe ginenaaɓe (rebelles en).

Caggal ɗuum, o roontii o arti Dimis, o toorti ɗanngal fayde Nuwaasoot. Sammba udditii taaɓal njeeygu, waɗii fitiram gollaagu haa Allah walli ɗum ƴettaa yo won deenoowo biro cafrirɗo jawdi (CNERV). Haa ɓooyi o fayti ardorde nehngo jawdi (elewaas). Sammba fof he famɗude njoɓdi, hoɗi, hoɗni ɓiɓɓe yummum en fof he galleeji mum en, o woni njaatigi kala jeyaaɗo he leñol makko e banndiraɓe woɗɓe, gila he almuɓɓe janngooɓe, haa e ndaartooɓe liggeyaaji, ñawɓe arooɓe safraade ekn, ekn. Sammba Dooro ko jokkoowo enɗam, ɗo banndiiko woni woɗɗirtaa mo, no siforii fof ne kay, o wopataa ɗum. Sammba Dooro wonii sehil dawriyankooɓe jeyaaɓe he Dillere Ngenndiire Demokarasii (MND), o naatii he FƁPM. Nde peŋngal FƁPM Liksar sosaa, o woni hoyreejo mum. O woni kadi tergal tiiɗngal fedde syndicat (gila he UTM haa he CGTM).

Sammba ko gorko belɗo wondude, konngol haali fof, yimɓe cuumoto jaleede. Ko ɗum waɗi mo gorko keewɗo yiɗɓe, kormaaɗo, tedduɗo he nder renndo.

Yo Allah yurmo mo, yaafoo mo, yo juuɗe moƴƴe njaɓɓo mo !

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.