Muritani : SENI (CENI) gadduɗo duko

0
2116
Terɗe Goomu Ngenndiiwu Njaambureewu Ɗowoowu Woote
Terɗe Goomu Ngenndiiwu Njaambureewu Ɗowoowu Woote

E maayirɗe ndeeɗoo hitaande 2018 faade hitaande 2019, woote keewɗe ina tijjaa. Ɓurɗe fooɗtude hakkillaaji ɗee, ko woote gardagol leydi e hitaande 2019. Ko ɗum waɗi, gila e hooreejo leydi oo, haa e partiiji politik ɗii, gooto fof nana ngemmboo. Hooreejo leydi oo, caggal nde haali e cili keewɗi, wiyi wonaa ndaartoowo manndaa tataɓo, ina nanndi e gaanduɗo e konngol mum, sibu yiiloo banngooji keewɗi ɗi laamu nguu waɗata e ɗee jonte cakkitiiɗe : binnditagol e UPR rewrude e coodgol karte dentitee, keñoragol toɗɗagol CENI tawi luulndo tawaaka ekn.

Yoga e yimɓe ina paami omo wondi e ngaanumma mawɗo. Ko ɗuum tagi, caggal nde o arti ɗanngal makko cakkitiingal Farayse, o hollitii wonde o mettinanaani ɗaɓɓanooɓe mo manndaa tataɓo ɓee, finnde mum ko o jaɓɓiima ɓe e damal e nder galle laamorɗo oo. Ɓooytaani parti laamu hono UPR joɗɗii ngam sakkunde peeje no heddortoo e laamu. Feere maɓɓe adannde, ko hesɗitinde naatgol e parti laamu nguu. Omdafeer en mbiyaa yo memmbito poosuuji mum en, ɓe njaltinani UPR kaalis haa heewi, hay so tawii ɗuum wonaa huunde rewnde laawol. Ina gasa tawa ko oon kaalis UPR huutorii ngam soodde karte dentiteeji e hebbinde doggi mum. Sibu caggal ko ina wona balɗe noogaas kampaañ binnditagol walla kesɗitingol UPR hollitii wonde terɗe mum tolniima e 1 133 000 neɗɗo ! Ƴeewaa noon, jogiiɓe duuɓi wootde e leydi ndii fof ɓuraani 1 400 000 neɗɗo. Firti ko Muritani fof ko UPR ! Won wiyɓe ɗumɗoo ko keblorɗe kebbingol bakane woote, hono no ɓe mbaɗirnoo e woote referaandoom ɓennuɗe ɗee nii.

UPR ɓuuɓtinaani yaaɓani jokkude jiiroo, so heñaade sompude CENI keso tawi luulndo tawaaka. Dekere toɗɗiiɗo ɓeen fotɓe ɗowde CENI oo yaltinaa ko ñalnde alarba 18 abriil 2018. Ɗumɗoo kadi hawri ko e caaktugol jokkondiral ngal parti laamu nguu waddatnoo e FNDU e nder sirlu ngam yiylaade udditde kaaldigal paatungal e ngonka leydi ndii, haa arti noon e woote paaɗe ɗee. Ko ɗuum waɗi keñoragol toɗɗagol Ceni ngol bettude heewɓe. Mawɗo njuɓɓudi luulndo nganndiraandi « Institution de l’Opposition », hono Hasen wul Muhammed Mahmuud (Tawaasulnaajo) idii wiyde wonde « oo CENI dagaaki, sibu laawol rewaaka, tee ko ɓe wullitooɓe to ñaawoore ». O wiyi o « seeraani e jeertinde guwarnama oo wonde laawol ina rokki njuɓɓudi luulndo ngoo hakke jeytoreede e geɗe dowla oo, tee ko kañum laawol rokki hakke toɗɗaade joɗantooɓe luulndo to CENI, kono, ellee laamu nguu ko ko woowti hankati yaɓɓude sariyaaji leydi ndii ».

Ko ɗuum woni ko partiiji luulndo heddiingo ngoo, gila e RFD haa e FNDU, yuɓɓinɓe yeewtere jaaynde ñalnde aset 21 abriil 2018. E ndeen yeewtere, gardiiɗo FNDU e oo sahaa wiyi « Toɗɗagol CENI tawi luulndo haɓantoongo woote jaambureeje laaɓtuɗe, tawaaka, ko tooñannge. Ko huunde nde rewaani laawol… Toɗɗogol CENI foti fawaade ko e kuulal 6 sariya jowitiiɗo e CENI, hakkunde senngo laamu e luulndo », e wiyde gardiiɗo FNDU oo, « laamu nguu yiɗi ko yuɓɓinde woote ɗe laaɓtaani ». O siftini kadi sarɗiiji luulndo ngoo, hono « cosgol CENI nanondiraaɗo, goppitgol denndaangal yimɓe sokraaɓe miijooji politik, dartingol ñaawoore luulndiiɓe wonɓe caggal leydi e nder leydi kala e bismagol jooni jooni ƴeewooɓe ummiiɓe caggal leydi ndii haa teeŋti noon e Dental Orop e Fedde ngenndiije sibu mum en ɓurde moƴƴude golle, heewɓe ɗaɓɓude yo nodde lebbi kaawɗi ko adii juɓɓingol woote ».

Ina feeña e ɗee golle wonde ardiiɓe leydi ndii ina ngondi e guumu-gaamalde no ngoppirta laamu tawa ina kisa, kisna ko ndusi koo. Heewɓe mbiyi laamu nguu jogaaki anniya moƴƴo, nuunɗuɗo, ko ɗuum tagi kala feere no luulngoo geddiri woote ɗee, ko ɗuum woni ko ɓe mbaɗata mbele ɓe mbellitoo kadi goɗngol.

Muttaar

—————————————————————————

Gaa gaa ko haalaa e CENI oo to bannge politik, goɗɗum ina haawi yimɓe heewɓe : hol no mawɓe partiiji toɗɗiiɓe jooɗantooɓe ɗum en heen ɓee, mbaawiri toɗɗaade heen yimɓe ɓe njiidi ɗo ɓadtii. Yiɗde wiyde ko waɗaa koo fof tuugii ko e jinngere e banndiraagal, huunde ittoore hoolaare ɓurnde famɗude e CENI hee, sibu gardagol woote ɗaɓɓi ko jaamburaagal wonaa heedi heedi e jinngere. Heewnoo toɗɗeede e CENI ko yimɓe seedtanaaɓe nuunɗal e jaamburaagal…

Eɗen ciftina tan toɗɗii terɗe ɗee ko parti laamu nguu hono UPR e partiiji jahdiiji mum e jalogaaji (kaaldigal) yuɓɓintunoo.

Lowre enternet wiyeteende taqadoum.mr yaltinii heen ɗee geɗe :

Tiyib wul Moyne ina jiidi ɗo ɓadii e Yakuub wul Moyne (ko miñum maa mawnum).
Muhammed Abdallaahi wul Abed ko esum hooreejo UPR hono Siidi Muhammed wul Maham.
Mullaay Ahmed Shegeer ko banndum hooreejo leydi oo ɓadiiɗo.
Siidi Abdalla wul Mahbuubi ko baaɗum Sheex Utmaan wul Sheex Ahmed Abuu e Maali.
Diidi wul Bunama ko baaba mum Ahmed, esum omdafeer Feyli wul Laahah.

Yaltini ɗii kabaruuji ko lowre enternet wiyeteende taqadoum.mr e ngolɗoo jokkol : http://taqadoum.mr/fr/node/1886

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.